Capoeira Nasıl Bir Sanat ?

Sıradaki içerik:

Capoeira Nasıl Bir Sanat ?

sv

Capoeira Federasyonu Var mı?

54 okunma — 02 Şubat 2024 14:30
Capoeira-Federasyonu-Varmı

Capoeira’nın uluslararası birçok federasyonu ve organizasyonu bulunmaktadır. Bu organizasyonlar, Capoeira’nın gelişimini desteklemek, standartları belirlemek, etkinlikleri düzenlemek ve kültürel mirası korumak gibi çeşitli amaçlarla faaliyet gösterirler. Özellikle Brezilya’da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde Capoeira’ya olan ilgiyi artırmak ve bu sanatın yayılmasını teşvik etmek amacıyla kurulmuş federasyonlar ve birlikler bulunmaktadır.

Ülkemizde Brezilya ve Farklı Ülkelerdeki Federasyonlarla ilişkili Capoeira grupları bulunsa da , Türkiye’de Capoeira Federasyonu Bulunmamaktadır.

Brezilya’da, ulusal bir Capoeira Konfederasyonu (Confederação Brasileira de Capoeira – CBC) bulunmaktadır.

Bu federasyon, Capoeira’nın düzenli bir şekilde öğretilmesini teşvik etmek, eğitmenlere rehberlik etmek ve etkinlikleri düzenlemek gibi görevlere sahiptir.

Bununla beraber 2011 Yılında Azerbaycan’da Kurulan Word Capoeira Federation (WCF)‘de bulunmaktadır.

World Capoeira Federation (WCF): Dünya Capoeira Sporunu Teşvik Eden Uluslararası Bir Kuruluş

Word-Capoeira-Federation

Word-Capoeira-Federation

World Capoeira Federation (WCF), Capoeira’yı bir dünya sporu olarak teşvik etmeyi amaçlayan kar amacı gütmeyen uluslararası bir organizasyondur. WCF, capoeira’yı Brezilya’nın kültürel mirası olarak kabul eder ve tarihsel köklerine ve felsefesine saygı gösterir. Bugün WCF, Capoeira için spor normlarını standartlaştıran, dünya çapında capoeira yarışmaları düzenleyen, capoeira eğitmenlik sertifikasyonları ve uluslararası capoeira hakem kursları düzenleyen tek uluslararası capoeira enstitüsüdür. WCF, Capoeira dünyasının genelini kapsar.

TARİHÇE
World Capoeira Federation’ın kurulma fikri, 18 Haziran 2011 tarihinde Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenen 3. Dünya Capoeira Forumu’nda ortaya atıldı. Projenin yaratıcısı Jamil Huseyn’dir. Pro

jenin amacı, dünya genelinde dağınık halde bulunan çeşitli capoeira organizasyonlarını tek ve güçlü bir uluslararası Capoeira federasyonu altında bir araya getirmekti. Daha sonra, Ekim 2011’de WCF kuruldu ve Estonya’da devlet tarafından kayıt işlemlerini tamamladı. Kuruluşun merkezi, Estonya Cumhuriyeti Tallinn şehrinde bulunmaktadır. Kayıt numarası: 80334399. Kurulduktan sonra WCF, uluslararası capoeira gruplarının ve birliklerinin katılabileceği dünya capoeira yarışmalarını düzenlemeye başladı. İlk defa bu etkinliklerde Capoeira spor normları ve standartları uygulandı. Başarılı çalışmaların sonucunda federasyonun üye sayısı her geçen ay arttı. World Capoeira Federation’ın üyeleri, “Capoeira Brasil”, “Muzenza”, “AXE Capoeira”, “Capoeira Gerais”, “Candeias” gibi uluslararası capoeira gruplarından türetilmiş ulusal capoeira federasyonlarıdır.

HEDEFLER VE STRATEJİLER
WCF’nin başlıca hedefi, Capoeira sporunu dünya genelinde teşvik etmek ve Capoeira’yı Olimpiyat Oyunları’na dahil etmektir. Ayrıca WCF, şu alanlarda çaba sarf eder:
– Capoeira’yı sevenleri dünya genelinde tek bir çatı altında birleştirmek;
– Capoeira için spor standartları oluşturmak;
– Tüm ulusal capoeira federasyonları ve grupları ile dostane ilişkiler ve koordinasyon geliştirmek;
– Tüm capoeira gruplarını ve okullarını kapsayan kapsamlı yarışmalara dahil etmek;
– Capoeira’nın gelişimi için Uluslararası Olimpiyat Komitesi dahil olmak üzere spor organizasyonları ile işbirliği yapmak;
– Ulusal capoeira federasyonları, gruplar, okullar ve diğer capoeira organizasyonları ile birlikte capoeira’yı popülerleştirmek;
– Yüksek nitelikli sporcular, antrenörler, hakemler, capoeira ustaları ve diğer uzmanları yetiştirmek;
– Faaliyetlerini Olimpiyat Şartnamesi, Uluslararası Anlaşmalar, Olimpiyat Hareketi Tıp Kuralları ve Dünya Dopingle Mücadele Kuralları gerekliliklerine uygun bir şekilde sürdürmek ve bunlara sıkı bir şekilde uymak;
– Sporcuların, antrenörlerin, capoeira ustalarının ve diğer capoeira uzmanlarının çıkarlarını ve haklarını savunmak.

WCF’NİN BAŞLICA ORGANLARI
– Genel Konferans, WCF’nin Yüce Organdır. Genel Konferans, WCF’nin Tam Üyelerinden oluşur. WCF’nin Tam Üyeleri, Ulusal ve Kıtasal Capoeira Federasyonlarıdır (Dernekler). Genel Konferans en az bir kez yılda bir düzenlenir. Genel Konferans, WCF’nin tüzüklerinin talepleriyle çelişmeyen WCF’nin faaliyeti ile ilgili herhangi bir kararı kabul edebilir. Her WCF Tam Üyesi, Genel Konferans’ta yalnızca bir oy hakkına sahiptir.
– Yönetim Kurulu, WCF’nin yürütme organının başıdır ve Genel Konferans dönemleri arasında WCF’nin günlük faaliyetlerini yönlendiren temel organlardan biridir. Yönetim Kurulu Başkanı, WCF Başkanı olarak kabul edilir. Yönetim Kurulu, 12 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri bireylerdir. Yönetim Kurulu kararları, açık bir oylama yöntemiyle sıradan çoğunlukla alınır.
– Denetleme Komitesi, WCF’nin kontrol ve denetim faaliyetini gerçekleştiren ve 5 üye ve bir başkan tarafından oluşan WCF’nin başlıca organlarından biridir. Denetleme Komitesi üyeleri bireylerdir. Denetleme Komitesi, WCF organları ve üyeleri tarafından gönderilen yazılı başvuruları bir ay içinde gözden geçirir ve buna uygun olarak yanıt verir.
– Ustalar Konseyi, dünya genel

inde capoeira ustalarını tanıyan, kayıt altına alan ve aynı zamanda Federasyon içinde capoeira’nın teknik standartlarını ve prosedür kurallarını hazırlayan başlıca organlardan biridir. Ustalar Konseyi üyeleri bu organın yeni üyelerini seçer ve Başkan’ın onayıyla oy çokluğuyla üyelikten çıkarır.

Ulusal federasyonların yanı sıra, dünya genelinde Capoeira’ya ilgi duyan ülkelerde de kendi federasyonları bulunabilir. Capoeira federasyonları genellikle aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

1. Eğitim ve Belgelendirme:

 • Eğitim standartlarını belirler ve eğitmenlerin belgelendirilmesini sağlar.
 • Capoeira’nın doğru bir şekilde öğretilmesini teşvik eder.

2. Organizasyon ve Etkinlikler:

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Capoeira etkinlikleri ve turnuvalar düzenler.
 • Festival ve seminerler gibi kültürel etkinlikleri destekler.

3. Topluluk ve İletişim:

 • Capoeira topluluğunu bir araya getirir ve iletişimi güçlendirir.
 • İnternet üzerinden bilgi paylaşımını teşvik eder.

4. Kültürel Mirasın Korunması:

 • Capoeira’nın kültürel ve tarihî mirasını korumaya yönelik çeşitli projelere katılır.
 • Geleneksel müzik ve kıyafetlerin sürdürülmesini destekler.

5. Çocuk ve Gençler İçin Programlar:

 • Çocuk ve gençler arasında Capoeira’nın yaygınlaştırılması için programlar geliştirir.
 • Okullar ve gençlik merkezleriyle işbirlikleri yapar.

6. İletişim ve Tanıtım:

 • Capoeira’nın tanıtımını yapar ve toplumda farkındalığı artırmaya yönelik kampanyalara katılır.
 • Uluslararası düzeyde Capoeira’nın yayılmasını teşvik eder.

Capoeira Federasyonu: Kültür ve Değerleri Yaşatan Bir Kuruluş

CBC

CBC

A Confederação Brasileira de Capoeira (CBC), Brezilya’nın savaş, dans ve müziği bir araya getiren benzersiz bir dövüş sanatı olan capoeira’nın kültürünü ve değerlerini korumayı ve yaymayı amaçlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. CBC, 1988 yılında capoeira’nın önde gelen isimlerinden biri olan Mestre Suassuna tarafından kurulmuş olup o tarihten bu yana, capoeira’nın uygulanmasını ülke genelinde ve dünya çapında teşvik etmek için çalışmaktadır.

CBC, capoeira etkinlikleri, yarışmalar ve buluşmalar düzenleyerek, tüm seviyelerdeki öğretmenlere ve uygulayıcılara yönelik kurslar ve eğitimler sunmanın yanı sıra bir capoeira okulu da işletmektedir. Bu okulda hem başlangıç seviyesi hem de ileri düzeydeki kurslar düzenlenmekte, ayrıca öğretmen ve eğitmenler için eğitim programları sunulmaktadır.

Capoeira’da Derecelendirme:

Capoeira’da derecelendirme sistemi, farklı renkli kuşaklardan oluşan 11 aşamaya ayrılmıştır:

1. Aşama – Verde (Öğrenci): Bu aşama, capoeira pratiğine yeni başlayan öğrencilere ayrılmıştır. Temel hareketlerin öğrenilmesi, capoeira prensiplerinin anlaşılması ve fiziksel kondisyonun geliştirilmesi hedeflenir. Bu aşamada kalma süresi 1 yıldır.

2.  Aşama – Amarelo (Öğrenci): Bu aşama, capoeira pratiğinde bir miktar deneyime sahip olan öğrencilere yöneliktir. Hareketlerin daha da iyileştirilmesi, yeni tekniklerin öğrenilmesi ve capoeira çemberlerine katılma sürecini içerir. Bu aşamada kalma süresi 1 yıldır.

3.  Aşama – Azul (Öğrenci): Bu aşama, teknik açıdan iyi bir temele sahip olan öğrencilere ayrılmıştır. Tekniğin geliştirilmesi, yeni tekniklerin öğrenilmesi ve capoeira çemberlerine katılma sürecini içerir. Bu aşamada kalma süresi 1 yıldır.

4.  Aşama – Verde-Amarelo (Öğrenci): Bu aşama, capoeira pratiğinde ilerleyen öğrencilere yöneliktir. Bu aşamada kalma süresi 1 yıldır.

5.  Aşama – Verde-Azul (Öğrenci): Bu aşama, teknik yetenek ve capoeira bilgisi kazanan öğrencilere yöneliktir. Bu aşamada kalma süresi 1 yıldır.

6. Aşama – Amarelo-Azul (Öğrenci Instrutor): Bu aşama, capoeira eğitmeni olmak için hazırlanan öğrencilere ayrılmıştır. İleri düzeyde teknik ve capoeira tarih bilgisi kazanmanın yanı sıra öğretim becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu aşamada kalma süresi 2 yıldır.

7. Aşama – Verde-Amarelo-Azul (Öğrenci Formado): Bu aşama, eğitmen olarak eğitimi tamamlayan ve capoeira’da Formado unvanını alacak öğrencilere yöneliktir. Bu aşamada kalma süresi 2-3 yıldır.

8.  Aşama – Branco-Verde (Monitor): Bu aşama, Formado olan ve capoeira eğitmeni olmak için hazırlanan öğrencilere ayrılmıştır. Liderlik ve öğretme becerilerini geliştirmeyi, ayrıca capoeira tekniği ve tarihinde ileri düzeyde bilgi edinmeyi amaçlar. Bu aşamada kalma süresi 3-5 yıldır.

9.  Aşama – Branco-Amarelo (Profesor): Bu aşama, capoeira’da büyük performans ve bağlılık

Bu faaliyetler, Capoeira federasyonlarının sanatın gelişimine, kültürel zenginliğine ve topluluk bağlarına katkıda bulunmalarına yardımcı olur. Ancak, her ülkenin ve bölgenin kendi Capoeira organizasyonları ve federasyonlarına sahip olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, ülke veya bölgeye özgü Capoeira federasyonlarının güncel bilgilerini yerel kaynaklardan edinmek her zaman en doğrusudur.

 

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.